Обновената спортна зала на Военна академия „Г. С. Раковски“

Обновената спортна зала на Военна академия „Г. С. Раковски“ вече радва нашите служители и обучаеми всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа!

Модернизацията на залата е извършена без влагане на средства на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Заповядайте!