Напълно обновената спортна зала на Военна академия „Г. С. Раковски“

Поглед към напълно обновената спортна зала на Военна академия „Г. С. Раковски“