Военна академия „Г. С. Раковски“ и Художествената академия сключиха рамково споразумение

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев и ректорът на Националната художествена академия проф. Георги Янков подписаха днес рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между двете академии.

Подписването се състоя в комплекс „Царски зали“ на Военната академия.

Документът за сътрудничество определя стремежа на ръководствата на двете висши училища за обогатяване на образователните дейности чрез реализиране на съвместни проекти и програми, както и обмен на научен и образователен потенциал.

Споразумението включва и организирането на творчески работилници, тематични лекции и съвместни прояви от студентите и преподавателите на двете академии. 

Днес сключихме споразумение с проф. Янков – ректор на Художествената академия и се радвам, че преди сключването му имахме предмостие от съвместна дейност, свързана с подготовката на провеждането на най-голямата ни годишна научна конференция с международно участие „20 години България в НАТО и НАТО в България“.

Цялостното художествено оформление на двете зали, които ползвахме – зала „Тържествена“ на Военна академия, за откриването на конференцията, и зала „Концертна“ в Централния военен клуб, бяха по проект на специалисти, на асистенти от НХА, каза генерал-майор Тодор Дочев.

Той отбеляза, че сключеното днес рамково споразумение е свързано с дългосрочна, съвместна дейност, която създава основната връзка между двете образователни институции. Преди броени дни чествахме 112 години от създаването на Военната академия, като висше военно училище, което е първото висше военно училище в нашата страна, отбеляза генерал-майор Тодор Дочев

В бъдеще двете академии ще си партнират при организирането на конференции, форуми, семинари и изложби. „Запознах гостите от НХА за това, което направихме за 130-годишнината на цар Борис Трети и с книжното богатство, което притежава Академията в своята военноисторическа библиотека за семейството на цар Борис Трети“ – обясни началникът на Военна академия.

Той каза, че с „помощта на специалисти от НХА е изграден „Пътят на славата“, който включва хората, завършили Военната академия и станали държавни глави, председатели на Народното събрание, на Министерския съвет, министри на отбраната, министри на други министерства в България, началници на Щаба на войската, началници на Генералния щаб на Българската армия, началници на отбраната“. 

Заедно с НХА ще създаваме съвместни изложби, които ще бъдат представяни в двете академии, обясни началникът на ВА и добави, че днешното рамково споразумение трябва да бъде разглеждано като мост за бъдещо сътрудничество между НХА и ВА, като висши училища с големи традиции, с богата история и с голямо бъдеще.

За нас е чест да сме в „Царските зали“ на Военната академия и искам да кажа, че тези две най-стари образователни институции не са само такива, но те, всяка по своя характерен начин, е запазила и развивала културата на нашата страна, заяви ректорът на Националната художествена академия проф. Георги Янков. Ние като изобразително изкуство, а те – в дух на патриотизъм и в модерно, военно дело, добави той.

Надяваме се, че ще надграждаме с още по-смислени проекти и общи събития нашето партньорство, изрази увереност проф. Янков. „Националната художествена академия, в един преходен период, догодина става на 130 години и се надяваме, че в края на тази година или догодина, ще преминем към основна реконструкция на една от нашите сгради.  Искам да изкажа основната си благодарност – от мое име и от името на всички преподаватели, и студенти, към ръководството, към генерал-майор Дочев, които са готови да ни окажат помощ и за известно време да се приюти част от нашата постоянна експозиция“ – каза ректорът на НХА.

Двете академии ще си сътрудничат също по програмата „Еразъм+“ и по Националната програма „Сигурност и отбрана“.