Военна академия сключи споразумение с Националната електрическа компания

На официална церемония в комплекс „Царски зали“ началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев и изпълнителният директор на Националната електрическа компания (НЕК) инж. Мартин Георгиев подписаха Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност.

Чрез подписване на споразумението Академията и НЕК ще насърчават и създават условия за развитие на научни и приложни изследвания в областта на системите за защита на сектор енергетика, индустриалната и енергийната сигурност, комуникационните и информационните системи и технологии, киберсигурността и внедряването на нови енергийни технологии.

НЕК ще подпомага обучението на докторанти, студенти и специализанти на Военна академия в магистърската програма „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“ чрез участие в публични лекции и дискусии, консултиране на учебно съдържание и реализация на съвместни учебни планове и програми.

Сътрудничеството между Академията и НЕК ще повиши качеството на обучение и специализираната подготовка на младите кадри за управление при кризи, бедствия, аварии и катастрофи и защита на енергийната инфраструктура.


В рамките на проекта ще може да бъде създаден и Център за партньорство за обучение, подготовка, изпълнение на мисии и задачи в областта на превенцията на сигурността и защитата на енергийната инфраструктура.