Военна академия „Г. С. Раковски“ и Електрохолд България задълбочават партньорството си в енергийната сигурност

Военна академия „Г. С. Раковски“ и Електрохолд България подновиха дългогодишното си партньорство в областта на индустриалната и енергийната сигурност с ново петгодишно споразумение. Висшето военно училище и Компанията ще продължат да си сътрудничат при подготовката на докторанти, студенти и специализанти, осигуряването на студентски стажове и практики, развитието на иновации и разработването на приложни изследвания.

Споразумението беше подписано на официална церемония на 18.05.2023 г. от генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военна академия, г-н Карел Крал – главен изпълнителен директор на Електрохолд България и г-н Душан Рибан – оперативен директор на Електрохолд България.

„Днешното споразумение за сътрудничество е една платформа, която предвиждаме да разширяваме в различни посоки. Това е основата, върху която ще продължаваме да развиваме нашите ползотворни взаимоотношения, базирани на взаимното доверие, което сме изградили от 2015 година насам“, заяви генерал-майор Дочев.

„Българската енергетика има огромна нужда от висококвалифицирани специалисти в сферата на сигурността. Компаниите от сектора се модернизират и дигитализират интензивно, което постоянно ги изправя пред нови предизвикателства. Благодарение на сътрудничеството ни с Военна академия „Г. С. Раковски“ много наши специалисти имат възможност да надградят знанията и компетенциите си“, каза Карел Крал, главен изпълнителен директор на Електрохолд България.