Споразумение за сътрудничество ще подпишат БАН и Военна академия „Г. С. Раковски“

На 15 юни 2021 г. (вторник), от 13:30 часа във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще бъде подписано споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Българска академия на науките и Академията.

В церемонията ще вземат участие председателят на Българската академия на науките академик Юлиян Ревалски с неговия екип и началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и екипът му.

Чрез това споразумение двете страни декларират намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност.

Като първа стъпка от изпълнението на договореностите се предвижда стартирането на нова съвместна бакалавърска програма „Киберсигурност“.

Подобна инициатива е в подкрепа на усилията на двете институции за изграждане на единно европейско образователно и научно-изследователско пространство.

Церемонията ще бъде открита за журналисти.

Допълнителна информация: сектор „Връзки с обществеността и международна дейност“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, тел. +359 2 922 65 50.