Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност подписаха БАН и Военна академия „Г. С. Раковски“ в комплекс „Царски зали“ днес

В церемонията взеха участие председателят на БАН академик Юлиян Ревалски с неговия екип и началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и екипът му.

Чрез това споразумение двете страни декларират намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност.

Подобна инициатива е в подкрепа на усилията на двете институции за изграждане на единно европейско образователно и научно-изследователско пространство.