Споразумение за сътрудничество по програма „Еразъм“ на Европейския съюз между Военна академия „Г. С. Раковски“ и Ariel University в Израел

Споразумение за сътрудничество по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз между Военна академия „Г. С. Раковски“ и Ariel University в Израел се подписа днес.
Генерал-майор д-р Груди Ангелов – началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и д-р Амид Двир, представител на Израелския университет договориха сътрудничество в сферата на образованието и научната дейност с основен фокус киберсигурност.