Стратегически преглед

С решение на Министерският съвет на Република България започна Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната. Военна академия Г. С. Раковски е натоварена със задача за научно-методическо подпомагане и административно осигуряване на междуведомствените групи. 

Междуведомствени работни групи

Междуведомствена политико-експертна група 

Основна задача на политико-експертната група е да осъществява и координира дейностите, свързани с провеждането на стратегическите прегледи. Ръководител на групата е секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет господин Георги Кръстев.

Междуведомствена експертна група 

Предназначена  да подпомага дейността на Междуведомствената група с ръководител директорът на Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски“ професор д.н. Митко Стойков.

(За повече информация: служебен телефон 02 92 26 598 или пишете на stpregled@gmail.com)