Стратегически преглед

С решение на Министерският съвет на Република България започна Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната. Военна академия Г. С. Раковски е натоварена със задача за научно-методическо подпомагане и административно осигуряване на междуведомствените групи.