Специализиран тактически курс за офицери

Във Военна академия „Г. С. Раковски” се проведе „Специализиран тактически курс за офицери“ модул „Сухопътни войски“. В курса взеха участие офицери от СКС, формирования на Сухопътните войски и НВУ „Васил Левски“.

Курсът се проведе от преподаватели на факултет „Командно-щабен“, като основен отговорник за провеждането му беше академичният състав на катедра „Сухопътни войски“.

Целта на модула „Сухопътни войски“ е да се повиши подготовката на офицери с военно звание „капитан“ и „майор“ в областта на използването на формирования на батальонно ниво, като едновременно с това се оптимизира и процеса на тяхната подготовка при кандидатстване за слушатели в Академията по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Сухопътни войски“ за придобиване на ОКС „Магистър“ по Военно дело.

Модулът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: основи на сухопътните тактически действия и операции; ръководство, командване и управление на тактическите формирования на батальонно ниво; щабни процедури и работа на щабовете; планиране на тактически действия и операции; както и прилагането на отделните бойни функции в основните тактически действия и операции. Успешно завършилите курса придобиват знания и умения за успешна реализация в щабове на тактическо ниво, както и уеднаквяване на необходимите знания за кандидатстване във Военна академия „Г. С. Раковски“, в специализация „Сухопътни войски“.