Спаска Николова Къчева

Старши преподавател по Френски език

Биография

Старши преподавател Спаска Николова Къчева е възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” със специалности “Български и френски език ” и „Френска филология“. Преподавател е по френски език във Военна академия от 1992 г.

В периода 2005 г –  2014 г преподава във вечерни и съботно-неделни курсове във Френски институт, България. От 2006 г. е сертифициран оценител и член на изпитните комисии по френски език по Европейската езикова рамка DELF/DALF във Френски институт, България.

Интересите и са в областта на методиката на преподаването на български и френски езици за чужденци. Преподавала е български език на военнослужещи от КНР и Република Турция, както и на служители от Френски институт в  България. В периода 2010 г -2012 г е лектор по български език в Университет Париж IV, Сорбона, Франция


Образование

 • 1991 г – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, специалности „Български и френски език“ и „ Френска филология“
 • 1978 г -1983 г – 9- та ФЕГ „ Алфонс дьо Ламартин“, София

Професионално развитие

 • 1992 г – понастоящем: Военна академия „Г.С. Раковски“ – старши преподавател по френски език;
 • 2010 г – 2012 г – Париж 4, Сорбона, Франция, лектор по български език и култура;
 • 2006 г – до днес – Френски институт, България – сертифициран оценител и член на изпитните комисии по френски език по Европейската езикова рамка за изпитите DELF-DALF;
 • 1991-1992 – учител по френски език, с. Куцина, обл. Велико Търново;

Допълнителни квалификации и специализации

 • Сертифициращи стажове за коректори за изпитите DELF-DALF по Европейската езикова рамка – на всеки 3 години;
 • февруари – май 2003 г – Педагогически стаж в гр. Рошфор, Франция
 • март – юли 1999 г – Педагогически стаж за преподаватели по френски език във военни училища, гр. Рошфор, Франция;
 • март-август 1992 г – Педагогически стаж по френски език, гр. Виши, Франция.

Други

 • Член на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България
 • 1998 г – до днес Участие в разработването на изпитни материали и провеждането на изпитите по френски език по STANAG 6001 във ВА
 • 1996 г – Превод от френски на български език на книгата на Филип Фуке-Лапар „ История на френската армия“, изд. Кама

Следваща>>