Професор д.н. Димитър Недялков представи новата си книга „Българската армия и спасяването на българските евреи 1941 – 1944“

Новото научно изследване „Българската армия и спасяването на българските евреи 1941 – 1944“ разкрива ролята на Българската армия в спасяването на българските евреи през Втората световна война.

Книгата бе представена от нейния автор професор д.н. Димитър Недялков – професор в катедра „ВВС и ПВО“ на ФКЩ във Военна академия „Г. С. Раковски“ пред министъра на отбраната Георги Панайотов и представители на политическото и военното ръководство днес.

„Десетки хиляди български евреи са били спасени, благодарение на усилията на български политици, на Българската православна църква, на българския народ.

Сега, благодарение на това изследване, имаме още един участник в това благородно дело – Българската армия“, каза министърът на отбраната Георги Панайотов на кратка церемония в Министерството на отбраната, където авторът на книгата дари част от нейния тираж с цел по-широкото разпространение на тази научна истина и сред военните формирования и структури на министерството.

„Тази книга е част от борбата за истината. Спасяването на българските евреи носи системен характер: в него имаме воля на нация, църква, организации. Но в крайна сметка работата е свършена от българската държава с основен инструмент в това (както открих в моите изследвания) българската войска, с което можем да се гордеем“, подчерта о.р. полковник професор Димитър Недялков.

Книгата е плод на двегодишни изследователски усилия на о.р. полковник професор Димитър Недялков. Към нея вече има голям интерес в Европейския парламент, САЩ, Държавата Израел и сред различни организации.

„Светът трябва да знае какво е направила България. За съжаление, ние не сме били в състояние да спасим евреите на територията на Беломорска Тракия и Македония, което не омаловажава по никакъв начин подвига, който е направен от българския народ, Българската православна църква, български политици и от Българската армия“, посочи още министър Георги Панайотов.

Министерството на отбраната ще подкрепи разпространението на книгата, както и създаването на документален филм от Информационния център, посветен на ролята на Българската армия в тези процеси.


Книгата „Българската армия и спасяването на българските евреи 1941 – 1944“ е опит за цялостен анализ на драматичните събития от Втората световна война, краен и единствен по мащабите си резултат от които е спасяването на десетки хиляди български и чужди граждани от еврейски произход. Уникалността на този високохуманен акт се допълва от потвърдения от архивните документи факт – основният „инструмент“ за спасяването им е доблестната Българска армия и придадените ѝ трудови формирования.


Източник: https://www.mod.bg/bg/#!pP

Представянето на книгата гледайте тук.