Снимки от старите албуми на нашата Военна академия „Г. С. Раковски“ (1904)

<<Предишна