Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на Учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер1
Дата на публикуване21.09.2016
НаименованиеИзпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на Учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратапо реда на чл.20, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти25.10.2016 10:00
Лице за контактинж. Янко Янков – тел. 02 92 26590; Велчо Атанасов – тел. 02 92 26560
ДокументацияРешение
Обявление
Документация
Техническа спецификация
Инвестиционен проект
ЕЕДОП
Образци в документацията за участие
Количествено-стойностна сметка
Договор
Разяснение
Протокол
Решение
Изтеглете документацията