Публична защита на Славчо Славчев Златков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Насоки за усъвършенстване на вътрешния одит в сектора за сигурност и отбрана” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Славчо Славчев Златков.

Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова

Дата: 12.05.2021 г.

Място: Академична зала № 2 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 14:00 часа

Автореферат на Славчо Славчев Златков

Рецензии:
професор доктор Лидия Стоянова Велкова
доцент доктор Красимир Василев Йорданов

Становища:
професор доктор Стефан Иванов Мичев
професор д.н. Стойко Димитров Стойков
професор доктор Павел Ангелов Ангелов

Дата: 21.04.2021 г.
гр. София