Ситуацията във Военна академия „Г. С. Раковски“

За първа седмица от година насам, Военна академия „Г. С. Раковски“ посреща уикенда по този начин.