Новата бакалавърска програма „Сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в новата бакалавърска програма „Сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“!