Днес Военна академия „Г. С. Раковски“ посрещна 15 курсанти от Академията на сухопътните войски „Николае Балческу“ от гр. Сибиу, Румъния

За трети път Военна академия организира Международен семестър с курсанти и студенти от партньорски висши военни университети по програмата на ЕС „Еразъм+”. Днес посрещнахме 15 курсанти от Академията на сухопътните войски „Николае Балческу“ от гр. Сибиу, Румъния. Осем курсанти са на обучение-практика и ще прекарат два месеца във Военна академия, а 7 са за обучение с продължителност 5 месеца. По време на обучението си курсантите с цел практика ще работят по дипломните си работи, а техни ментори са преподаватели от катедра „Логистика”, катедра „Сухопътни войски”, катедра „ВВС” и катедра „КИС”. Курсантите, които са за обучение през летния семестър, ще посещават занятия по специални дисциплини на английски език, ще имат часове по английски език заедно със своите колеги – студенти в бакалавърската програма „Национална сигурност”, ще усвояват основите на българския език и ще имат специални часове по българска история и култура.
Курсантите бяха посрещнати от координатора на програмата „Еразъм+” във Военна академия доц. д-р М. Димитров и от преподавателите, с които ще работят по време на престоя им тук. Тяхното обучение ще включва социална и културна програма за запознаване със забележителностите на само на София, но и на други места в България.
Те ще имат възможността и да участват в юбилейните тържества и международната научна конференция, посветени на 110-годишнината на Военна академия.
Пожелаваме им ползотворно и успешно обучение във военната Алма Матер!