Започна изпитна сесия „Есен 2022“ за сертифициране по английски език

На 3 октомври 2022г. във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ бе дадено началото на редовната изпитна сесия „Есен 2022“, включваща изпити за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.

Пълноправното членство на страната ни в НАТО и участието на Българската армия в многонационални учения, операции и мисии предполага високо ниво на езикова компетентност. Във връзка с това една от основните цели на тези изпити е да се установи нивото на общото владеене на английски език, като се оцени до каква степен кандидатите умеят да ползват пълноценно английски език в ежедневни ситуации и в професионална среда.

Преподавателите от Екип „Сертифициране по английски език“ от състава на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ пожелават на всички кандидати ползотворна подготовка и успешно представяне на изпитите за езикови умения!