Президентът на Черноморската банка за търговия и развитие изнесе публична лекция

Президентът на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) д-р Серхат Кьоксал изнесе публична лекция в аула „Раковски“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Целта на събитието беше да бъде представена проблематиката, свързана с дейността на международните финансови институции и тяхната ключова роля за насърчаване на инвестициите и икономическото развитие в най-широк смисъл пред академичния състав, слушателите и студентите на Академията.

Събитието предостави възможност на аудиторията да се запознае с дейността на най-голямата международна финансова институция с наднационален статут в Югоизточна Европа, чийто мандат предвижда насърчаване икономическия растеж и регионалното сътрудничество между държавите-членки на банката в Черноморския регион.

Д-р Кьоксал се запозна с културно-историческите забележителности в района на Академията и посети комплекс „Царски зали“,  представени от главен асистент д-р Боян Жеков от научна секция „Военноисторически изследвания“ на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“.

От своя страна д-р Серхат Кьоксал благодари за доброто посрещане и вписа своите впечатления в Почетната книга на Академията.