Тематичен семинар във факултет „Национална сигурност и отбрана“

На 25 май, във факултет „Национална сигурност и отбрана“ (ФНСО) се проведе тематичен семинар по националната научна програма „Сигурност и отбрана“. Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев приветства участниците в семинара. Деканът на ФНСО полк. проф. д-р Георги Димов изнесе основен доклад за работата по пакет „Доктрини и стратегии“. Участниците в проекта представиха своите резултати и намерения за реализиране на научните задачи.