Заплащане на семестриалните такси за обучение във Военна Академия „Г. С. Раковски”

В отговор на запитвания от страна на студенти и за улеснение, Военна Академия „Г. С. Раковски” предлага заплащането на семестриалните такси за обучение да става както в касата на „Финансова служба“, разположена на втория етаж в малката сграда на плаца, но и по банков път.

Работно време: 08.00-17.00 часа, в петък до 14.30 часа.

Срок: до началото на летния семестър, според формата на обучение и курса.

Не се колeбайте да питате за всякакви подробности Вашите ръководители на учебни групи. Военна Академия „Г. С. Раковски” приканва студентите да подхождат отговорно към обучението си, като посещават учебните занятия онлайн редовно и участват активно в тях! Всички очакваме връщането на присъствените лекции!