За улеснение на заплащането на семестриалните такси за обучение на студентите

За улеснение на студентите, Военна академия „Г. С. Раковски“ предлага заплащането на семестриалните такси за обучение да става в касата на „Финансова служба“, разположена на втория етаж в малката сграда на плаца, но и по банков път.

Работно време: 08.00-17.00 часа, в петък до 14.00.

Срок: до началото на очните занятия, които за някои започнаха.

Не се колебайте да питате за всякакви подробности Вашите ръководители на учебни групи и организатори на учебния процес!

Справки в отдел „Учебна дейност“:

за бакалаври: 02 9226572

за магистри: 02 9226574

Военна академия „Г. С. Раковски“ приканва студентите да подхождат отговорно към обучението си, като посещават онлайн занятията редовно и участват активно в тях!

Всички очакваме обстановката да позволи връщане на присъствените лекции!