Публична защита на Селвие Ахмедова Чаушева

Публична защита на дисертационен труд на тема „Четвъртата индустриална революция и прилагането на изкуствения интелект – стратегически последици за сигурността“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Селвие Ахмедова Чаушева.
Председател на научното жури: доцент доктор Илина Стефанова Козарова-Арменчева
Дата: 10.10.2022 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 13:00 часа

Автореферат на Селвие Ахмедова Чаушева

Рецензии:
доцент доктор Илина Стефанова Козарова-Арменчева
професор доктор Евгени Петров Манев

Становища:
доцент д.н. Владислав Александров Лазаров
доцент доктор Иван Петров Панчев
професор доктор Стефан Иванов Мичев

Дата: 09.09.2022 г.
гр. София