75-мм оръдие „Шнайдер“

На територията на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и до днес се намира екземпляр от 7,5-см скорострелно полско оръдие, производство на френската фирма „Шнайдер“. Базовият модел на оръдието датира от края на XIX век, като то е представено на оръжейното изложение във френската столица Париж през 1900 г. През първото десетилетие на XX век, когато в българската армия протича процес на ускорена модернизация, по договор с фирмата „Шнайдер“ България получава 324 броя 7,5-см оръдия. В навечерието на Първата балканска война (1912 г.) всички дивизионни артилерийски полкове в българската армия разполагат с такива артилерийски системи. Оръдията са широко използвани по време на Балканските войни (1912 – 1913 г.) и на участието на България в Първата световна война (1915 – 1918 г.). Тези артилерийски системи остават на въоръжение в българската армия и през идните десетилетия.

Намиращият се на територията на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ екземпляр от 7,5-см скорострелно полско оръдие „Шнайдер“ претърпя възстановителни дейности с цел привеждането му в първоначално състояние.

Реставрацията на оръдието се извърши от цивилни служители Андрей Николов и Валери Стефанов от отдел „Логистично осигуряване“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Оръдието бе демонтирано, като се извършиха основни операции за неговото възстановяване. Трудности бяха срещнати при частичното възстановяване на дъгите и спиците на колелата, както и при демонтажа и монтажа на сменената част на колелата (шините).

<<Предишна