Съвместна щабна тренировка

В периода от 4 до 17 юли, във Военна академия „Г. С. Раковски“ се провежда съвместна щабна тренировка на тема:Планиране участието на Съвместни оперативни сили в отбранителна операция за защита на териториалната цялост“.

В съвместната щабна тренировка участие вземат: преподаватели, докторанти, слушатели редовна форма, слушатели втори курс задочна форма на обучение във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

За първи път като инструктори се привличат представители от Съвместното командване на силите, Командването на Сухопътни войски, Командването на Военновъздушните сили, Командването на Военноморските сили, Командването на силите за специални операции.

По време на съвместната щабна тренировка се създава максимално реалистична и близка до оперативната среда обстановка, гарантираща провеждането на процеса на планиране на операция на съвместните сили.

Основна цел на тренировката е да се повишат знанията на слушателите относно планиране използването на съвместни сили в операция за защита на териториалната цялост на страната.

Второстепенни цели са:

  • разширяване знанията на обучаемите по въпросите, свързани с процеса на планиране на оперативно ниво;
  • усъвършенстване уменията и практическите навици на обучаемите за работа във функционални групи за планиране на оперативно ниво от съвместен щаб;
  • усъвършенстване знанията и уменията на обучаемите за изготвяне на анализи, разчети и предложения по оперативното използване на съвместните сили.

По време на тренировката се провеждат и два експерименти.

От Съвместното командване на силите – тема: „Съвместимост на СОП в щаб на съвместни сили с инструмент TOPFAS“.

От Военна академия „Г. С. Раковски“ – тема: „Определяне ефективността на използването на софтуерни продукти  при изграждане на системата за ПВО на съвместни оперативни  сили“, съвместно с Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.