Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор доктор Груди Ангелов стана член на Управителния съвет на Съвета на ректорите на Висшите училища в Република България

На 7 юли беше избрано новото ръководство на Съвета на ректорите в Република България на проведеното в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ Отчетно-изборно събрание.
За първи път в 25-годишната история на Съвета на ректорите на Висшите училища в Република България за член на Управителния съвет бе избран ректор от военно-образователната система.
С абсолютно мнозинство от гласовете един от новите членове на Управителния съвет вече е началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор доктор Груди Ангелов.
Това е висока оценка и изключително признание за приноса на Академията.
В знак на уважение и за заслуги генерал-майор Ангелов получи почетния знак на Съвета.


Честито признание, г-н генерал-майор доктор Ангелов!