Сътрудничество

Национални договори и споразумения

Договори и споразумения с български висши училища и научни организации

ОрганизацияПредмет на договораИнтернет адрес на организацията
1Академия на МВРСътрудничество в областта на образованието, развитие на научноизследователска,спортна и други дейностиhttps://www.academy.mvr.bg
2Бургаски свободен университетСътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейностhttps://www.bfu.bg/bg
3Българска академия на науките и научноизследователски институти към БАНСътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност, обмен на специалистиhttps://www.bas.bg
4Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейностhttps://www.vfu.bg
5Висше военноморско училище “Н.Й.Вапцаров”Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейностhttps://www.naval-acad.bg
6Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейностhttps://www.vtu.bg
7Институт по отбранаСътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейностhttps://www.mod.bg/bg/EXT/InstitutOtbrana/
8Русенски университет “Ангел Кънчев”Обучение на бакалаври , магистри и докторанти по акредитирани професионални направления. Участие в научноизследователски и приложни програмиhttps://www.uni-ruse.bg
9Софийски университет “Св. Климент Охридски”Създаване на междууниверситетски академичен консорциум в областта на изследването и преподаването на гражданските аспекти в сигурността и отбранатаhttps://www.uni-sofia.bg
10Университет по библиотекознание и информационни технологииСътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейностhttps://www.unibit.bg
11Химико-технологичен университет – СофияСътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейностhttps://dl.uctm.edu/bg
12Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейностhttps://shu-bg.net
13Междуинституционален алианс между Институт по металознание “Академик Ангел Балевски” към БАН – София, Военна академия “Г.С.Раковски“ и Русенски университет “Ангел Кънчев”Съвместно участие в национални и международни научноизследователски проекти

Договори и споразумения с други организации

ОрганизацияПредмет на договораИнтернет адрес на организацията
1“Аполо инженеринг” ООДСътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност
2“Балбок инжинеринг” АДПодготовка на специалисти в областта на екологичната инфраструктура. Създаване на съвместни проекти и консултантска дейност.https://www.balbok.com/
3Български Червен кръстВзаимопомощ в интерес на българските граждани и нуждаещи се по линия на взаимни спогодби https://www.redcross.bg/
3ДХИ ГрупСътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейностhttps://dhibulgaria.net/
4Дружество “Синтис технолоджи” ООДСътрудничество в областта на обучениетоhttps://sintistechnology.com/
5Сдружение “Средногорие мед индустриален клъстер”Обучение в областта на сигурността и защита на критичната инфраструктура при кризи, бедствия и други извънредни ситуацииhttps://srednogorie.eu/
6“ЧЕЗ Разпределение България”АДОбучение в областта на сигурността и защита на енергийната сигурност и управление при кризиhttps://www.cez.bg/
7Столична общинаСътрудничество и ползване на част от парковата територия на Военна академия за обществени мероприятияhttps://www.sofia.bg/
8Гражданско дружество за изпълнение на Национална програма “България в НАТО и Европейската отбрана”Създаване на клъстер. Укрепване взаимодействието между производствени предприятия, научни и неправителствени организации
9Асоциирано членство към фондация “НАБИС”Осъществяване на обща политика в областта на функционалната интеграция на библиотечноинформационните системи и каталожните регистриhttps://www.nalis.bg
10Държавна агенция “Архиви”Съвместна дейност в областта на военноисторическите изследвания, популяризиране на документалното наследство и архивистикатаhttps://www.archives.government.bg

Международни договори и споразумения

ОрганизацияПредмет на договораИнтернет адрес на организацията
1Главен щаб на сухопътните войски на гръцката армия и институт за стратегически изследвания при министерството на отбраната на Република СърбияСътрудничество в областта на военноисторическите изследвания
2Университет по отбрана на Република СърбияСътрудничество в областта на военното образование и научноизследователска дейностhttps://www.uo.mod.gov.rs/en
3Национален университет по отбрана “Карол І”-РумънияСътрудничество в областта на военното образование и научноизследователска дейностhttps://www.unap.ro
4Национален университет по отбрана – ПолшаСътрудничество в областта на военното образование и научноизследователска дейностhttps://www.aon.edu.pl/en

Полезни връзки

Международни организации

NATO https://www.nato.int/
Организация за сигурност и сътрудничество в Европаhttps://www.osce.org/
Организация на обединените нацииhttps://www.un.org/
Европейски съюзhttps://europa.eu/
Консорциум на военните академии и институти за изследвания на сигурносттаhttps://www.pfp-consortium.org/
NATO Defense Collegehttps://www.ndc.nato.int/
Национален университет по отбраната – Вашингтон, САЩhttps://www.ndu.edu/
Европейски център за изследване на сигурността„Джордж С. Маршъл“https://www.marshallcenter.org
Европейски колеж по сигурност и отбранаhttps://www.ihedn.fr/
Naval Postgraduate Schoolhttps://www.nps.edu/
Европейска агенция за информационна сигурностhttps://www.enisa.europa.eu/

Военни учреждения

Министерство на отбраната на Република Българияhttps://www.md.government.bg/bg/
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“https://militaryclubs.bg/
Национален военноисторически музейhttps://www.militarymuseum.bg/
Национален военен университет „Васил Левски“https://www.nvu.bg/
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“https://www.naval-acad.bg/
Централно военно окръжиеhttps://www.comd.bg/
Информационен център на Министерство на отбранатаhttps://armymedia.bg/

Важни учреждения и организации

Народно събраниеhttps://www.parliament.bg
Министерство на образованието, младежта и наукатаhttps://www.minedu.government.bg
Национална агенция за оценяване и акредитацияhttps://www.neaa.government.bg
Държавна агенция „Национална сигурност“https://www.dans.bg
Съвет на ректорите на висшите училища в Република Българияhttps://rectors.bg/
Център за бизнес обученияhttps://www.business-trainings.eu/
Съюз на българските командосиhttps://www.commandosbg.com
Български виртуален университетhttps://www.bvu-bg.eu/
Българска академия на наукитеhttps://www.bas.bg

Полезни сайтове на издания по въпроси на сигурността и отбраната

Консорциум на военните академии и институти за изследвания на сигурносттаhttps://www.pfp-consortium.org/
„Connections – Scholarly Journal“https://www.pfp-consortium.org/index.php/publications/connections-journal
„Per Concordiam“https://perconcordiam.com/