Международно и национално сътрудничество на ИПИО

 • Домакинство на работна среща на Целева изследователска група на ОНТ на НАТО „Етническо разнообразие – толерантност/нетолерантност във военната организация“ (28 и 29 септември 2017 ЦВК, София)
 • Международна научна конференция на ИПИО на тема “Future Armed Forces 2040” (26 – 27 септември 2017 ЦВК, София)
  Научна конференция на тема „Десантът на р. Дунав и освобождението на гр. Свищов през Руско-турската война“ (22 юни 2017, Свищов)
 • Научна конференция на тема „Полковник Борис Дрангов – един век по пътя на величието“ (26 май 2017, Петрич)
 • Кръгла маса с офицери от МО, БА и ВВУ за представяне на резултатите от външна оценка на реализацията на випуска (20 – 21 декември 2016, Военна академия)
 • Семинар „Building Resilience to Counter Hybrid Threats”, в рамките на международна конференция на НАТО по разработване на концепции и експериментиране (14 -16 ноември 2016, София)
 • Международна научна конференция съвместно с AFCEA на тема „Междуинституционално и международно сътрудничество за противодействие на хибридни заплахи“ (28 и 29 септември 2016, ЦВК, София)
 • Международна научна конференция „Първата световна война и България през 1916 г.“ (4 – 7 октомври 2016, София, Благоевград,Тутракан, Добрич)
 • Научна сесия „Military Professionalism: Frameworks, Models, and Measures”/Модели за развитие на военната професия (20 и 21 юни 2016, ЦВК, София)
 • Експертна оценка на институционалните способности и потребността от междуинституционално и международно сътрудничество за противодействие на хибридни заплахи (април 2016, ВА)
 • Научна конференция „Военните аспекти на Априлското въстание“ (април 2016, София, Копривщица)
 • Научна сесия „Радикализация, социални мрежи и противодействие на екстремизма“ (март 2016, ЦВК, София)
  Международен симпозиум съвместно с AFCEA „Киберустойчивост – възможности за глобално сътрудничество“ (декември 2015, София)
 • Научна конференция на тема „Военната защита на Съединението“ (12 ноември 2015, ВА „Г.С.Раковски”)
  Кръгла маса на тема „Сръбско-българската война през 1885 г. – тържество на единството на народ и армия” (9 ноември 2015, ЦВК, София)
 • Международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея 1914 – 1915 г.“ (октомври 2015)
 • Международна научна конференция „Интегриран подход към киберсигурността с фокус върху човешкия фактор“ (септември 2015, ЦВК, София)
 • Информационен ден за популяризиране на Научната програма на НАТО Science for Peace and Security (септември 2015, СУ)
 • Национални представители от ИПИО в две от експертните групи на Организацията за наука и технологии на НАТО:  “Human Factors and Medicine” и  “System Concepts and Integration”