Представяне на утвърдените магистърски програми и бакалавърската програма „Сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ в община Сатовча

Представяне на утвърдените магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“ и бакалавърската програма „Сигурност и отбрана“ – съвместна инициатива на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов.

Капитан 2-ри ранг д-р Тодор Димитров и майор Мартин Христов – преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски“, представиха възможностите за обучение в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ пред учениците от средните общообразователни училища на община Сатовча.