Пилотен курс по „Работа с „Инструмент за системен анализ“ – System Analysis Tool (SAT) от Системата за планиране на операции и анализ – TOPFAS“ се проведе от 16.05.2022 г. до 20.05.2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“

Отговорник на курса бe капитан I ранг доц. д-р Тодор Димитров от катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен“.В курса участваха офицери от формирования на Въоръжените сили на Република България, на които е необходима компетенция за извършване на системен анализ в процеса на оперативно планиране. Инструментът SAT на системата “TOPFAS” подпомага вземането на решения на стратегическо, оперативно и компонентно ниво на командване.