200-годишнината на нашия патрон чествахме на 14 април, с почти 200 събития в 8 града

Военна академия „Г. С. Раковски“ е в помощ на участниците във всякакви подобни състезания. Питайте!

Нито един от четиримата не отговори правилно на въпроса:

„Колко години от рождението на Георги Стойков Раковски се навършиха тази година?“…

200-годишнината на нашия патрон чествахме на 14 април, с почти 200 събития в 8 града!