Договор за сътрудничество и съвместна дейност подписаха Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Военната академия „Г. С. Раковски“

Днес, 16 юли (четвъртък) 2020 г, генерал-майор доктор Груди Ангелов – началник и доц. д-р Мария Фъртунова – пом.-ректор на Военна академия „Г. С. Раковски“ бяха на работно посещение в Русенския университет. Те бяха посрещнати от ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев. Участие в срещата взеха и заместник-ректорът по учебната работа проф. д-р Пламен Кангалов, заместник-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Диана Антонова, заместник-ректорът по интернационализация и комуникационна политика доц. д-р Десислава Атанасова и главният секретар доц. д-р Таня Грозева.
В началото, проф. Белоев отбеляза, че успешното сътрудничество между двете образователни институции датира още от 2014 година, а през 2015 година е подписан първият договор за сътрудничество. На днешната среща ще бъде подписано подновяването на меморандума, както и ще бъдат планирани нови съвместни инициативи, добави той. Двете висши училища договарят инициирането на нови специалности за магистри и бакалаври, обяви проф. Белоев. Ректорът на русенското висше училище съобщи, че в образователно квалификационна степен магистър се предвижда съвместно обучение по специалностите: „Сигурност на логистичните мрежи“, „Противодействие на радикализма и тероризма“, „Сигурност на информационните потоци и мрежи“ и „Мениджмънт на сигурността“. В бакалавърска степен на обучение ще бъде предложена специалността „Мениджмънт на извънредните ситуации“, завърши проф. Белоев.
Генерал-майор доктор Груди Ангелов сподели, че за него е удоволствие споразумението от 2015 година да бъде продължено. Съвместната работа по общи магистърски програми до сега дава успех и е основа за инициирането на нови специалности, добави той. Началникът на Военната академия обясни, че съвместното обучение ще бъде базирано на обмена на преподаватели, което е съгласно новите тенденции и изисквания, наложени от Министерството на образованието и науката.
Доц. д-р Мария Фъртунова сподели, че днешният договор продължава сътрудничеството между две елитни институции, доказали своето име не само в България, но и в Европа и света.
Генерал-майор доктор Груди Ангелов и чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев подписаха продължаването на договора за сътрудничество и съвместна дейност между двете висши училища. В него се предвижда съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на двете институции на национално и международно ниво. Планира се още и развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи в областта на обучението, науката, изследванията и иновациите, както и в други области от взаимен интерес.

Вижте видео за посещението тук.