Русанка Ляпова

Старши преподавател по български език като чужд

Биография

Интересите ѝ са в областта на теорията и практиката на чуждоезиковото обучение, методиката на преподаване на български език на чужденци, съставяне и разработване на тестове и учебни ресурси, теория и практика на художествения превод.

Има богат практически опит в областта на художествения превод, с над 40 преведени книги от южнославянски езици, както и в коригирането и редактирането на текстове.

Била е стипендиант по различни програми като Европейска програма „In Transitum”, Амстердам за двуседмично преводаческо проучване в Белград (2000 г.), Международна езикова школа по македонски език, в Охрид (2007), Европейска мрежа „Традуки” и „”Гьоте институт” за проучване в Сараево (2010), 14-та международна среща на издателите „Път в средата на Европа” в Пазин (2011), в програми за професионален обмен на Преводачески къщите в Сплит (Хърватия), Лорен (Швейцария), Вентсиплс (Латвия). Дългогодишен участник и лектор в Международните преводачески срещи в Белград (Сърбия). Член на международното жури в Черна гора за избор на носител на наградата на П.П.Негош  (2017-2019)  

Отличена е с грамота от Съюза на преводачите в България за превода на романа „Пейзаж, рисуван с чай“ на Милорад Павич (2010 г.), както и с наградите за ярки постижения в областта на превода за „Мама Леоне“ на Миленко Йергович (2014 г.)  и „Домашни духчета“ на Дубравка Угрешич (2019 г.)


Образование

  • 1985-1991 – Магистър, славянски филологии (сръбски, хърватски и български език) СУ „Св. Климент Охридски”, София
  • 198_-1985 – Завършена средно образователна степен на обучение, Английска езикова гимназия „Гео Милев”, Бургас

Професионално развитие

  • от 2018 – старши преподавател по български език на чуждестранни обучаеми Военна академия „Г.С.Раковски”, София
  • преподавател по български език на чужденци и на хърватски език в Хърватското посолство, Частна езикова школа „ЕлитС99”, София
  • 1991-2011 – литературен преводач и преводач на свободна практика
  • 2007-2008 – хоноруван преподавател по сръбски език, Софийски университет „Климент Охридски”
  • 2001-2009 – старши асистент по сърбохърватски език, Военна академия „Г.С. Раковски”
  • 1994-2000 – старши асистент по сърбохърватски език, ВВОВУ „Васил Левски”, Велико Търново
  • 1993-1994 – учител по български език и литература, Английска езикова гимназия „Г. Милев”, Бургас
  • 1991-1993 – редактор/коректор, Издателство „Евразия-Абагар” и „Делфин Прес