Н. Пр. г-жа Бръндуша Йоана Предеску – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България посети Военна академия „Г. С. Раковски“ днес

На работната среща между Н. Пр. г-жа Предеску и генерал-майор д-р Груди Ангелов – началник на Академията, освен представители на ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ присъства и аташето по отбраната на Румъния.

Основната цел на срещата беше дискутиране на вероятни области и направления на сътрудничество между Военна академия и военните академии и университети на Румъния, като специално внимание беше обърнато на програма „Еразъм+“.