Ритуал по сдаване/приемане на длъжността „Началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ се проведе в Комплекс „Царски зали“ днес

Досегашният началник на Академията генерал-майор д-р Груди Ангелов сдаде длъжността на генерал-майор Тодор Дочев и благодари на целия личен състав за успешната съвместна работа през годините.

На ритуала присъства ръководният състав на Военна академия и комисия от ЩО с председател генерал-лейтенант Цанко Стойков – заместник-началник на отбраната.