Завърши командно-щабно учение „Решителна сила 22“

На 08.07.2022 г. деканът на факултет „Командно-щабен”  полковник проф. д-р Емил Енев закри компютърно подпомаганото командно-щабно учение „Решителна сила 22“, на тема: „Бойно използване на тактически формирования в операция на Многонационални съвместни оперативни сили за установяване на контрол и противодействие на паравоенни и терористични групировки“. В него взеха участие слушателите, редовна и задочна форма на обучение във факултет „Командно-щабен”, както и студенти, втори курс, задочна форма на обучение, по магистърска специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”.