Компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) „Решителна сила 21“ е вече в историята

КПКЩУ се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ от 17-ти до 21-ви май т. г.

Участници бяха слушатели (редовна и задочна форма на обучение) от Факултет „Командно-щабен“, студенти по магистърска специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ и представители от Република Румъния.