Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) „Решителна сила 20“

Студенти от магистърската специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ взеха активно участие в компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) „Решителна сила 20“, което се проведе от 15 до 19 юни т. г. в Академията.
От обучаемите студенти беше сформиран Временен оперативен щаб на „страната-домакин“, който в рамките на учението изнесе брифинг съвместно с коалиционните сили. Част от студентите участваха дистанционно с използване на платформата Teams.
По инициатива на преподаватели и студенти от специалността „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ в Националния учебно-логистичен център (НУЛЦ) на БЧК – Лозен, се проведе практическо занятие за запознаване на студентите с базовите тактики и техники за залавяне и противодействие на терористични групи и отделни лица.
Основен инструктор на практическото занятие беше доцент д.н. Милен Иванов.