Решителен удар 22

За времето от 27.06. до 01.07. се проведе учение под условно наименование „РЕШИТЕЛЕН УДАР 22“. В учението участваха офицери, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение.Обучаемият състав бе разпределен в щабове на тактически формирования от видовете въоръжени сили. По своята същносткомандно-щабното учение „РЕШИТЕЛЕН УДАР 22“ е контролирано учение. Характеризира се с прилагане и спазване на базови и приложни документи на видовете въоръжени сили и стандарти на НАТО. Наред с това, съгласно реалните условия на обстановката, върху всички обучаеми влияеха лимити от времево и материално естество. По време на учението се търсеха конкретни реакции на обучаемите. Те са свързани с елиминирането на негативните влияния на наложените ограничения. Насочени са към намиране на способи и форми за преодоляване преимуществата, с които противникът ни превъзхожда. Търсеше се намиране на разнообразие във формите и способите на въоръженото противопоставяне, управлението и постигането на поставените цели. Това се постигна чрез предварително детайлно планирани събития и динамично влияние върху действията на обучаемите.

Учението постигна поставените цели и задачи.