Командно-щабно учение (КЩУ) „Решителен отговор 21“ е вече в историята

КЩУ се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ от 21-ви до 25-ти юни т. г.
Участници бяха слушатели (редовна и задочна форма на обучение) от Факултет „Командно-щабен“.