Решение на ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ съобразно промените в епидемиологичната обстановка

Уважаеми студенти и слушатели, преподаватели и администратори на Военна академия „Г. С. Раковски“,

След като обсъди промените в епидемиологичната обстановка при нас и в страната с Министерството на отбраната, ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ реши:

 • Запазва присъственото обучение само за курсовете за военнослужещи, до нова заповед;
 • От утре, вторник, преподавателите водят занятията си от къщи;
 • Администраторите, както и преподавателите, неангажирани със занятия, работят по график: или от 8.00-12.00 ч, или от 13.00-17.00 часа!

Тържественото връчване на дипломите на „Випуск „Добруджански“ – II смяна“ ще се извърши на 30-ти октомври, при следния ред:

 • За слушателите: от 10.00 ч. на плаца, при спазване на всички противоепидемични мерки, с осигурена социална дистанция, без гости и външни лица;
 • За студентите, завършващи факултет „Национална сигурност и отбрана“ – в зала „Тържествена“ от 11.00-12.30 часа, при същите мерки;
 • За студентите, завършващи факултет „Командно-щабен“ – в зала „Тържествена“ (след дезинфекцирането ѝ) от 13.00 часа , при същите мерки.

Напомняме на всеки строго да спазва:

 • Физическо разстояние от поне 1,5 метра до другите;
 • Да носи маска с добре покрити нос и уста;
 • Да поддържа висока лична и групова хигиена;
 • Да проветрява често помещенията;
 • Да използва дезинфектанти;
 • Да следи с повишено внимание себе си и своите близки, приятели и колеги за симптоми от заразяване с коронавирус.

Столовата ще работи в намален състав, но ще продължи да предлага прясно приготвена храна, включително за вкъщи – в кутии. Следете публикациите ни за промени! По-късно днес ще излезе нарочна заповед!