Първо посещение на посланика на Република Косово във Военна академия „Г. С. Раковски“

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев проведе първа протоколна среща с посланика на Република Косово в България Негово превъзходителство Делфин Плана. Той бе придружен от Мустафе Авдиу – съветник в Посолството.

Генерал-майор Дочев приветства гостите с „Добре дошли!“ и същите бяха запознати с мисията, структурата и дейността на военната Алма матер. На проведената работна среща бяха обсъдени потенциалните направления на сътрудничество между Академията и висшите образователни институции на Република Косово, възможностите за съвместна дейност и инициативи в области от взаимен интерес в сферата на военното образование, както и обмена на преподаватели и студенти по програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта. Гостите проявиха интерес и към провеждащите се курсове по английски език във Военна академия, както и към

Н. Пр. Делфин Плана посети комплекс „Царски зали“, вписа своите впечатления от визитата в книгата за гости и получи юбилеен знак „110 години ВА – традиция, качество, престиж“.