Посещение на министъра на отбраната на Република Косово във Военна академия „Г. С. Раковски“

На официално посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ бе министърът на отбраната на Република Косово Арменд Мехай. Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев посрещна министъра, който бе придружен от генерал-майор Гъзим Хазроли – командир на силите за сигурност на Косово, Фламур Арифай – изпълнителен асистент и Леурета Луми – съветник по международните въпроси.

Генерал-майор Дочев приветства гостите с „Добре дошли!“ и същите бяха запознати с мисията, структурата и дейността на военната Алма матер. На проведената работна среща бяха обсъдени възможностите за съвместна дейност и инициативи в области от взаимен интерес в сферата на военното образование, както и обмена на преподаватели и студенти по програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз.

По време на визитата министър Мехай посети комплекс „Царски зали“, вписа своите впечатления в книгата за гости и получи юбилеен знак „110 години ВА – традиция, качество, престиж“. Делегацията разгледа културно-историческите забележителности на Академията.