Сервизно поддържане, обслужване и ремонт на пътните превозни средства (ППС) на Военна академия „Г. С. Раковски”

Наименование Описание
Номер 9095068
Дата на публикуване 04.12.2019 г.
Наименование Сервизно поддържане, обслужване и ремонт на пътните превозни средства (ППС) на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедурата чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 16.12.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 17.12.2019 г., 09.00 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. 02/9226682
Документация Обява
Информация за обява в АОП
Указания за участие
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 5.1
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Проект на договор и проекти на приложения към договора
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти за участие, публикувано на 16.12.2019 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти в АОП, публикувано на 16.12.2019 г.
Съобщение за прекратяване на процедура, публикувано на 20.12.2019 г.