РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ 2020 НА ВА „Г. С. РАКОВСКИ“

Моля, попълнете формата по-долу и натиснете зеления бутон „Изпращане„. Полетата със звезда са задължителни. 

 

Ще участвам в конференцията като*: (задължително)
Автор/ Съавтор на научно съобщениеСлушател/Участник в дискусията


Желани панели в които искате да участвате?
Националната сигурност в рисковото обществоВоенният инструмент на сигурносттаНаучни подходи към бъдещето на националната сигурностРолята на спорта в системата за национална сигурност

Настаняване

Настаняването е за сметка на участниците, но можем да ви препоръчаме хотел. Ако желаете допълнителна помощ пишете на conf@rndc.bg

Такса за участие в конференцията

За участници работещи в Министерство на отбраната участието е безплатно. За всички останали участници в конференцията има такса  50 лв. с ДДС, които се превеждат по Банкова сметка на ВА „Георги С. Раковски“, както следва;

IBAN BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
BIC BNBGBGSD
Обслужваща банка БНБ-ЦУ

Копие на платежното се изпраща на имейл conf@rndc.bg