РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ – 200 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ“ НА ВА „Г. С. РАКОВСКИ“

Моля, попълнете формата по-долу и натиснете зеления бутон „Изпращане„. Полетата със звезда са задължителни. 

 

  Ще участвам в конференцията като*: (задължително)
  Автор/ Съавтор на научно съобщениеСлушател/Участник в дискусията


  Желани тематични кръгове, в които искате да участвате?
  Георги Раковски – патриархът на българското националноосвободително движениеГеорги Раковски – ученият и творецътЛичността на Георги Раковски в международен план

  Настаняване

  Настаняването е за сметка на участниците, но можем да ви препоръчаме хотел. Ако желаете допълнителна помощ пишете на conf.rakovski@rndc.bg

  Такса за участие в конференцията

  За участници работещи в Министерство на отбраната участието е безплатно. За всички останали участници в конференцията има такса  50 лв. с ДДС, които се превеждат по Банкова сметка на ВА „Георги С. Раковски“, както следва;

  IBAN BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
  BIC BNBGBGSD
  Обслужваща банка БНБ-ЦУ

  Копие на платежното се изпраща на имейл conf.rakovski@rndc.bg