РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРС ПО ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ КЪМ ЦПО НА ВА „Г. С. РАКОВСКИ“

Моля, попълнете формата по-долу и натиснете зеления бутон „Изпращане„. Полетата със звезда са задължителни.

 
  Такса за участие в курсовете

  Таксата за участие в един курс  е 250 лева. За притежателите на ваучери за заети лица се доплащат 125 лева. на следната банкова сметка

  IBAN BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
  BIC BNBGBGSD
  Обслужваща банка БНБ-ЦУ

   

  Място на провеждане в центъра на гр. София,  близо до Орлов мост