Регистрация за курс по дигитална компетентност към ЦПО на Военна академия