Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения за регистратура на ВА „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0009
Дата на публикуване06.08.2018 г.
НаименованиеСтроително-монтажни и ремонтни работи на помещения за регистратура на ВА „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратачл.18, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти13.09.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите17.09.2018 г., 09.00 часа
МястоБрифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Обявление
Документация
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5(1)
Образец № 5(2)
Образец № 6(1)
Образец № 6(2)
Образец № 7(1)
Образец № 7(2)
Образец № 8
Образец № 9
Договор-проект
Протокол № 1, публикувано на 18.09.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 03.10.2018 г.
Протокол № 2, публикувано на 12.10.2018 г.
Протокол № 3, публикувано на 12.10.2018 г.
Доклад, публикувано на 12.10.2018 г.
Решение, публикувано на 12.10.2018 г.
Обособена позиция 1 – Договор, публикувано на 16.11.2018 г.
– Приложение – Техническо предложение
– Приложение – КСС
– Приложение – Ценово предложение
Обособена позиция 2 – Договор, публикувано на 16.11.2018 г.
– Приложение – Техническо предложение
– Приложение – КСС
– Приложение – Ценово предложение
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 19.11.2018 г.
Обявление за приключил договор по обособена позиция №1
Обявление за приключил договор по обособена позиция №2, публикувано на 14.02.2019 г.
Изтеглете документацията