ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„110 ГОДИНИ ТРАДИЦИЯ, КАЧЕСТВО, ПРЕСТИЖ“

Моля попълнете формата по-долу и натиснете зеления бутон Изпращане.
Полетата със звезда са задължителни. След завършването на тази форма наш служител ще контактува с Вас за да обсъди Вашите нужди и да отговори на възникнали въпроси.

    Ще участвам в конференцията като*: (задължително)
    Автор / Съавтор на научно съобщениеСлушател / Участник в дискусията
    Желани тематични кръгове, в които искате да участвате?
    1. Сигурността и общественото развитие – баланс на амбиции и възможности2. Новите войни и развитието на военното изкуство – теории, тенденции3. Трансформация, превъоръжаване, способности4. Социални, стопански, правни и хуманитарни науки5. Природни и технически науки, математика и информатика